Pohádky v roce 2019/2020

Přehled pohádek, které za námi přijedou do školky v tomto roce

Logopedie 2019

Děti mají mají ve školce možnost navštěvovat logopedii