Pasování na čtenáře

čtenáři

Slavnostní den pro malé čtenáře ze 2. třídy nastal 23. 9., kdy byli za přítomnosti rodičů samotným panem králem oficiálně pasováni do ,,stavu čtenářského"